All Alone She Moves: ČÁST ČTVRTÁ (Fiendfire)

26. února 2016 v 21:38 | Capriolina |  Archiv povídek

Carry on, carry on, deeper into the rabbit hole.
Ozve se rána a Draco odletí po srážce s tlakovou vlnou na zeď. Z jeho hůlky se pomalu plazí oblaka jasně zářícího ohně. Jejich první záhyby dopadnou na zem a počnou se sápat směrem k jeho protivníkovi. Děvčata v těsné blízkosti zaječí a začnou ustupovat.

Profesorka má hůlku v levé ruce. Instinktivně zavře oči. Pravou rukou svižně opíše kolo ve vzduchu a praští s ní o zem. Míří na ni hůlkou v druhé ruce. Vzduch v blízkosti její dlaně se zvlní a odletí od podlahy. V podřepu a s prsty přitisknutými na zem stiskne víčka soustředěním a v duchu mumlá zaklínadla. Její rty se lehce pohybují. Pulzující vzduch tvořící ze z jejích prstů počne narůstat a pohybovat se rychle vpřed. Žáci uhýbají z cesty. S rukou stále napřaženou před sebou se profesorka zvedne ze země. Má stále pevně zavřené oči. Pomalu prochází učebnou směrem za proudem vln, který již dorazil k šokovaným chlapcům. Ti jen němě zírají na rozrůstající se oblak nebezpečného ohně.

Průhledná hmota vln pocházejících od profesorky začne proplouvat mezi pana Pottera a žhnoucí uhlíky prskajícího zložáru. Pomalu celou jeho masu oblévají. Žena začne lehce kroužit ve vzduchu špičkou kouzelného dřívka, pravou dlaň stále napřaženou směrem k ohnivé mase. Jemnými pohyby koriguje své kouzlo a zář plamenů začne pomalu slábnout. Stříbřitý obal postupně pokryje celou plochu Malfoyova nebezpečného výtvoru a stahuje ji do obrovské pulzující koule. Emma sevře dlaň a švihne rukou směrem k podlaze. Pulzující kotouč zaprská a rozletí se k zemi. Než se jí dotkne, s lupnutím se smrskne a zmizí.

Profesorka otevře oči.

Rozhlédne se.

Do zorniček ji uhodí jasné denní světlo. Na zemi před sebou uvidí obrovský černý kráter. Podlaha je ožraná a ohořelá od plamenů. Na pravé straně skvrny sedí na zemi pan Malfoy a šokovaně se na ni dívá. Nalevo stojí pan Potter a nechápavě upírá oči na mělkou díru před sebou. Zbytek studentů je opodál za ní. Nikdo se ani nehne. Ve vzduchu jsou cítit saze a spálené dřevo.

"Ty jeden arogantní idiote!" ozve se najednou, když se slečna Grangerová vzpamatuje. "Všechny jsi nás mohl upálit zaživa!" Řítí se s napřaženou hůlkou k blonďatému chlapci na zemi. "Jaks jen mohl v uzavřených prostorech vypustit z té své nevymáchané huby 'Fiendfire'!!! Kdes na tu kletbu vůbec přišel!" plísní ho dál.

Draco na ni jen nepřítomně koukne, evidentně ho moc nezajímá a hlesne směrem ke své profesorce: "Jak jste to dokázala?"

Ta mu neodpoví, ignoruje jeho otázku. Otočí se ke třídě: "Hodina končí, všichni si seberte své věci a můžete jít. Je tu někdo zraněný? Ať už zložárem nebo souboji? Ne? V pořádku tedy, jděte."

"Vy dva tady zůstanete," přikáže poté suše oběma účastníkům nepovoleného duelu.

Uvnitř to v ní vře. Nikdy snad nezažila takovou aroganci a stupiditu. A zrovna Draco Malfoy. Počká, až všichni ostatní studenti opustí učebnu.

"Pořád nemůžu uvěřit, co jste si to oba právě dovolili!" začne je kárat zvyšujícím se hlasem. "Je to téměř na vyloučení! Mohli jste se navzájem zabít, nebo si vážně ublížit! Pane Pottere, tohle bych od vás skutečně nečekala." Očima metá blesky střídavě na jednoho a na druhého. "Máte se učit obranné kletby a vy se mi tu pustíte do útočného duelu! Polovinu z těch kouzel, co jsem slyšela, byste ani neměli na vaší úrovni znát. Nemluvě o tom posledním, pane Malfoyi! O tomhle uslyší v první řadě paní ředitelka a s tou se poté dohodneme na dalším postupu. Nepochybujte, že o tom dále kromě vašeho otce budeme informovat také ministerstvo."

Odmlčí se, aby je oba zpražila pořádně naštvaným a nesouhlasným pohledem. Obočí má nebezpečně svraštělé.

"Vy, pane Pottere se u mě budete hlásit od zítřka každý den v sedm hodin večer v rámci školního trestu. Odebírám vám sto bodů." Poté se obrátí k druhému z chlapců: "A vy, pane Malfoyi, se budete hlásit dnes večer o sedmé v ředitelně. Budeme vás s paní ředitelkou očekávat. Teď mi zmizte z očí," zasyčí na ně již téměř nepříčetně.

"Oba!" dodá s výhrůžným výrazem ve tváři, když zaváhají. Nemůže se na ně už dívat ani vteřinu. V těle cítí stoupat vztek a sebeovládání jí dělá stále větší problémy. Ještě chvíli a pošle po nich sama nějakou nepěknou kletbu. Pod přivřenými víčky vidí rudě.

Jen se za nimi zapráší.

Unaveně přejde ke katedře a nevěřícně se posadí na jednu ze židlí. Tohle jí tak scházelo.

S bolestivým záchvěvem paniky v celém těle se jí před očima vybaví ocelově šedé oči Draca Malfoye.


"Minervo, řeknu vám, mám z nich nervy na dranc. Dovedete si to představit? Myslíte, že jsem s těmi souboji udělala chybu?" mladá učitelka sedí v ředitelně naproti své starší kolegyni. Lokty má opřené o stůl a zamyšleně upírá pohled do stěny, jak si přehrává průběh celé hodiny.

"Netrapte se a nedávejte si to za vinu. Pan Potter a pan Malfoy jsou na nože již od prvního ročníku. Bylo jen otázkou času, kdy k podobnému vyhrocení dojde. Podle toho, co mi povídáte, jste byla naopak velmi obezřetná a důkladně jste je instruovala."

Emma stále vypadá rozrušeně, tak ředitelka ještě dodá: "Konečně nikomu se nic nestalo. A zakročila jste v pravý čas! Bylo štěstí, že byl přítomen někdo vašich schopností. Zložár je pěkně ošemetná záležitost. Musíte být vyčerpaná. Divím se, že jste na místě neomdlela. Zašla jste si na ošetřovnu?" starostlivě si ji měří.

"Nebojte, Minervo, vzala jsem si pár posilujících lektvarů. Jsem zásobená," uklidní svou kolegyni menší lží.

Profesorka McGonagallová spokojeně pokývá hlavou.

V tu chvíli se v krbu za zády slečny Ambageové počne ozývat praskot. Uhlíky a jiskry skáčou neklidně sem a tam. Minerva máchne hůlkou a uvolní krb. Objeví se jasné zelené plameny, z nichž vystoupí vysoká postava.

"Dobrý večer, paní ředitelko," pozdraví, "vám také, paní profesorko," otočí se na Emmu lehce překvapeně. Nonšalantně jí kývne na pozdrav.

Zády jí projede mrazení. Také pozdraví a nenápadně si ho měří. Ví, neví?

"Dobrý večer, pane Malfoyi," odpoví mu starší ze dvou žen.

"V jaké neodkladné záležitosti jste si se mnou přála hovořit?" zeptá se muž. Letmo pohlédne na Emmu a pak zpět na ředitelku. Evidentně se snaží zhodnotit situaci.

"Posaďte se, pane. Jedná se o vašeho syna," povzdechne si.

Malfoy nakrčí obočí, jinak na sobě nedá nic znát. Usadí se nalevo od profesorky Ambageové.

"O co se jedná?"

"Pane Malfoyi, Draco je v pořádku, nic se mu nestalo, ale máme vážný problém. Při dnešní hodině Obrany proti černé magii se dostal při nácviku obranných kouzel do potyčky se spolužákem a oba se rozhodli po sobě začít metat kletby přímo uprostřed výuky."

Ředitelka se odmlčí a významně se na otce svého svěřence zadívá.

"O koho se jednalo?" zeptá se jí suše.

"O pana Pottera," odpoví mu.

"Nepochybně," reaguje. "Předpokládám, že budou přijata výchovná opatření? Stržení bodů, školní trest?"

"Ano, pane Malfoyi, tyto postihy nechám tady na paní profesorce," rukou poukáže na přítomnou dívku. "To ale není důvod, proč jsem vás sem tak neodkladně zavolala."

Blonďák přikývne a čeká, co mu ředitelka sdělí.

"Váš syn použil na pana Pottera kletbu Fiendfire."

Ředitelnou se rozhostí ticho. Emma se otočí na muže vedle sebe a sleduje jeho tvář. Nezmění výraz, jen poposedne vpřed na židli a přehodí si vycházkovou hůl do druhé ruky.

"Je pan Potter naživu?" otáže se. V jeho hlase je patrný záchvěv zájmu.

"Ano, nikdo naštěstí nebyl zraněn," odpoví mu Minerva.

"Vskutku?" zeptá se nezměněným tónem hlasu.

"Můžete děkovat tady paní profesorce Ambageové, že vašeho syna již neeskortují do Azkabanu. Podle toho, co jsem slyšela, se mu ta kletba vskutku vyvedla," utrousí významně a provrtá svého bývalého studenta pohledem.

Lucius se otočí na profesorku sedící tiše vedle něj. Tázavě pozvedne obočí a propaluje ji pohledem.

"Nezbylo mi nic jiného, než kouzlo zneškodnit," reaguje Emma, "vašeho syna jsme poslali na ošetřovnu. Tlaková vlna ho vymrštila do vzduchu a hodila s ním o zeď. V učebně zůstal propálený kráter na zemi," vysvětlí a dívá se mu při tom trochu provokativně přímo do očí.

Ví, neví?

"Ach tak," odtuší. S nečitelným výrazem se obrátí zpět na paní ředitelku.

Ta pokračuje: "Již jsme informovaly ministerstvo, sova je na cestě. Odbor pro vyšetřování zneužití nebezpečných kouzel se s vámi jistě brzy zkontaktuje. Pokud k tomu sám něco nemáte, tak je to ode mne vše," uzavře.

"Mohu mluvit se synem?" optá se jí.

Ředitelka se tázavě otočí na profesorku Ambageovou.

"Za deset minut tady s ním máme schůzku. Bude to tak na čtvrt hodiny. Můžete na něj počkat v salónku o patro níže," sdělí aristokratovi profesorka Obrany proti černé magii.

"Děkuji. Přeji příjemný zbytek večera a ujišťují vás, že se synem si to vyřídím," dodá. Zvedne se ze židle, naposledy se ještě na Emmu podívá a odejde z místnosti.


V duchu zuří. Všivák Potter je bezvýznamný krvezrádce a je třeba s ním zatočit, ale Draco se chová jako malý parchant. Neumí se ovládat a chladně myslet. Plánovaní, intriky, následky vlastního chování, to je mu všechno cizí. Potřeboval by pořádně nařezat. Rozhodne se metat kletby uprostřed vyučování! A kdyby jen to! Co ho to zatraceně jen popadlo, že si vzpomněl zrovna na tuhle ohnivou kletbu černé magie? Ministersvo skutečně nebude nadšené. A jestli se toho chopí tisk, tak potěš Salazar.

Nadávky mu víří hlavou. Nejraději by ho přetrhl jak hada. Odmala mu toho tolik vtlouká do hlavy. Má neuvěřitelný potenciál, navíc je jeho syn! Je mu naprosto jasné, že pokud to kouzlo použil, tak muselo stát za to. Pak si tu učebnu musí jít prohlédnout. Pravděpodobně bude sežehnutá na popel.

"Draco!" zasyčí, když zahlédne svého zlotřilého syna ve dveřích do salonku.

Mladík přijde se sklopenou hlavou.

"Mám školní trest na každý den po příští dva měsíce a Zmijozelu strhly 150 bodů," prohlásí naštvaně.

"Můžeš být rád, že tě nevyloučili!" sjede ho. "To také ještě může nastat, informovaly ministerstvo! Víš, co to pro naše jméno znamená?" propaluje ho ledovým pohledem. "Ještě si o tom promluvíme o prázdninách. Zklamal jsi mě, to je ti doufám jasné!"

"Ano, otče," reaguje Draco pokorně.

"A teď mi řekni, co jsi to přesně provedl a jak je vůbec možné, že jste ještě všichni na živu? Nevím, jestli máš tu hlavu dubovou, ale aby tě napadlo vyvolat zložár v uzavřených prostorech!!! To jsem nezažil."

Draco se lehce zardí a pak začne vyprávět. Jak cvičili obranná kouzla, jak je s Potterem přiřadili k sobě, protože jsou na tom podobně, co se síly kouzel týče. Jak ho ten zmetek vyprovokoval a jak mu prostě ujela tahle zatracená kletba, když si vzpomněl, jak v ní byl dobrý.

"To jsme ale u toho byli oba s tvojí matkou a věděli jsme, co vypouštíš!" zakroutí nevěřícně hlavou Lucius. "Měl jsem za to, že jsme ti dostatečně vysvětlili, jak je to kouzlo nebezpečné!"

"To ano, ale já v tu chvíli nemyslel," přizná se Draco.

"Evidentně," utrousí Lucius. "A co pak?"

"Pak jsem odletěl pozpátku na stěnu a z hůlky se mi začaly valit ohnivé kotouče přímo na Pottera. Musím říct, že se mi to nikdy takhle nepovedlo, byl jsem hodně vytočený. Potter si málem učůrnul strachy."

"U Salazara, je div, že jsi ještě naživu, mohlo ti to bouchnout přímo pod hůlkou. A jak tu kletbu profesorka Ambageová zneškodnila?" vybídnul syna dále.

Ten tedy pokračoval: "No, já jsem ji nejdřív neviděl, ale prý rukou praštila nějak o zem a začaly se dělat vlny. Já jsem si jí všiml až, když se k nám blížila a obalovala ty žhnoucí oblaka."

"Obalovala?" nechápe jeho otec.

"No, z ruky a hůlky jí proudily takové světlé vlny, které postupně celou tu kouli obalily. Přestalo sálat teplo a celé to bylo takové stříbrné."

Lucius usilovně přemýšlí a měří si svého syna.

"A dál?" zeptá se.

"Pak tou koulí švihla o zem a nechala ji zmizet," ukončí Draco.

"A potom omdlela? Volali jste ošetřovatelku? Divím se, že byla vůbec schopná dorazit do ředitelny."

"Ne," odpoví Malfoy junior, "nic se jí nestalo."

"Vůbec nic?" nevěří mu Malfoy senior.

"Normálně pak třídu rozpustila a ještě na nás s Potterem chvíli řvala."

"A to ti to nepřišlo zvláštní? Vždyť víš, jak jsme vždycky s tvou matkou byli vysílení, když jsme tohle tvé kouzlo zneškodnili! Opravdu tu hlavu asi máš dubovou, to jinak není možné," zakroutí nad ním Lucius bezradně hlavou. "Uvidíme se tedy doma o svátcích. Koukej ty body pro svou kolej získat zpět. Už chci slyšet jen, jak sekáš dobrotu. Jinak bude mít tvé chování důsledky."

Vezme do ruky svou vycházkovou hůl a rázně se rozejde směrem k ředitelně a jejímu krbu. Na čele má velkou vrásku a v hlavě mu všechna kolečka běží na plný výkon.

Za chvíli stoupá po točitých schodech. Dveře ředitelny se otevřou, než k nim stihne dojít, a vyjde z nich profesorka Ambageová.

Kývne na ni na pozdrav, a když mu toto gesto opětuje, téměř se s ní na schodech mine. Pak se k ní ale otočí a osloví ji: "Paní profesorko."

"Ano, pane Malfoyi?" zvedne k němu oči a čeká.

"Syn si přesně nebyl jist, jakým způsobem se vám podařilo zneškodnit tu jeho nešťastnou kletbu. Velmi rád bych si to někdy poslechl přímo od vás," pronese jasnou žádost a vyzývavě se na ni podívá.

Stojí u ní tak blízko. Má ji přímo proti sobě, je zády téměř opřená o stěnu. On stojí zády ke středu schodiště na stejném stupínku, pravou ruku položenou na zábradlí. Dívá se jí přímo do očí.

"Velmi ráda celý incident vám a vaší paní někdy při dobrém čaji vylíčím," odpoví mu a neuhne pohledem.

On se na chvíli odmlčí a formuluje slova.

"Moje paní je dlouhodobě mimo Anglii," řekne.

"Pak vám tedy vše povím při našem příštím setkání," jemně se usměje, "dobrou noc, pane Malfoyi."

Otočí se od něj a dále sestupuje ze schodů.

"Dobrou noc, paní profesorko," odpoví jí a dívá se za ní, dokud nezmizí za stěnou vedoucí ven z ředitelských prostor.

V impulzivním popudu nakonec změní směr své cesty a rozhodne se navštívit Severa ve sklepení. Sejde ze schodů a vydá se chodbami bradavického bludiště. Jde schválně oklikou. Hrad je tichý, a tak nepotká ani jediného studenta. Po chvíli dorazí ke svému prvnímu cíly, k učebně obrany proti černé magii.

Čeká vše. Od do vzduchu vyhozených stěn, přes kompletně shořelé vybavení, až po vyražené dveře a skla. Když vejde dovnitř neporušeným vchodem, zůstane udiveně stát. Učebna vypadá přesně tak, jak si ji pamatuje.

U stěn police s knihami, v prostoru rozmístěné lavice s židlemi, vpředu katedra. Vše tak, jak má být. Žádné vylámané dveře, žádné známky po požáru na nábytku. Nemají tu dvě identické učebny tohoto předmětu?

Projde dále do místnosti a pak si všimne velké vypálené díry v levém rohu třídy. Kráter je enormní, ale oproti tomu, co si původně představoval, naprosto směšný. Kdosi přes něj přetáhl kouzelnou podlahu, takže na něm teď stojí bez problémů další lavice.

Zajímavé, pomyslí si. Vráska na jeho čele se ještě prohloubí, jak vdechne do plic chladný vzduch naplněný jemným dýmem. Prsty sevře hůl ve svých rukou a několikrát ji zamyšleně stiskne, až mu pod kůží bolestně vyběhnou klouby. Pak se prudce otočí, vyjde z učebny a pokračuje do sklepení za Severem.

Zdrží se jen na rychlou skleničku ohnivé whiskey. I jeho přítel profesor Snape si povšimne, že je poněkud duchem mimo. Poté pokračuje skrze letaxovou síť domů do Malfoy Manor.

Po příchodu odloží dlouhý plášť. Pohodí ho na přítomného skřítka a netrpělivě na něj štěkne: "Ukliď to!"

Svižnou chůzí zamíří přímo do knihovny. Otevře rohovou skříň a nechá se zaplavit jemnou září. Opět přiloží hůlku ke spánku a s úlevou vytáhne dalších pár vzpomínek a umístí je do myslánky. Zavíří jí a nechá je všechny vyplavat na hladinu. Pozoruje tajemnou slečnu, jak se k němu poprvé otáčí, pozoruje ji, jak vedle něj sedí v ředitelně. Prohlíží si její oči, když mu říká, že na syna může počkat v salónku. Prohlíží si vzpomínku, kde mu Draco vysvětluje dnešní události. Prohlíží si ji ve stínu na schodech u ředitelny. Prohlíží si i téměř neposkvrněnou učebnu lektvarů. Znovu vodou zakrouží a vyvolá velký obraz její tváře. Taková mocná čarodějka, myslí si v duchu. Musí mít obrovský potenciál. Je tak mladičká a takové věci, jaké dokáže. Je si vůbec Minerva vědoma, jak schopnou čarodějku má v Bradavicích?

A v tu chvíli mu v hlavě do sebe zapadne několik těch správně ozubených koleček.

Zděšeně vytřeští oči na obraz v myslánce. Zbledne a orosí se. Povědomé rysy v obličeji mu jsou rázem jasné. Promítne se mu na ně jiný obličej. Prudce sebou trhne a nevěřícně se chytne dlaní za tvář. Lehce zaškobrtne, když náhle couvne od skříně. Otočí se a přejde na druhý konec místnosti. Prázdný pohled upře ven z okna.

Nevěří tomu, to není možné.

Naprosto šokovaně kroutí hlavou. Nebo by to tak být mohlo? Zbláznil se snad, něco si představuje? Ozvalo se jeho svědomí? Jsou to halucinace? Ne, nemůžou být. Je to příliš jasné. S trhnutím přejde zpátky k myslánce a rozrušeně si ze spánku vytáhne další vzpomínku. Ťukne do hladiny a objeví se malé, tak čtyřleté děvčátko se světlými vlasy. Se smíchem se rozběhne chodbou kamenného sídla. Najednou zakopne a s brekem spadne na zem. Natahujíc sedí uprostřed chodby a vzlyká. Její malý obličejík se blíží k hladině, dokud ho nepřekryje tvář dospělé ženy.

Prudce skříň i s myslánkou zabouchne. Otočí se k ní zády a odejde z místnosti, nechce se již na obraz té ženy dívat. Nemůže se na něj dívat.

Někoho mu až příliš připomíná.Emma se vrací z vyučování a usilovně přemýšlí nad včerejškem.

Ví, neví?

Zdálo se, že neví. Jejich krátké setkání na schodech bylo zvláštní. V jeho blízkosti v ní ožívaly všemožné pocity. Hlavou jí probleskne, jak stál blízko. Jak byla téměř opřená o kamennou zeď, jak ji mohl chytit a nebezpečně uvěznit proti studeným kostkám.

Zatřese hlavou. Musí se mu vyhýbat. Musí se s ním setkávat co nejméně. Včera to bylo riskantní. Ale zdá se, že ji nepoznal. Vlastně jak by také mohl? Je paranoidní, to je ono. Všechno vidí černě a přitom ji neviděl dvacet let. Vypadá přeci úplně jinak. Obávala se naprosto zbytečně a nelogicky.

Rázně míří k sobě do kabinetu. Nadechne se studeného vzduchu a s úlevou vydechne. Poprvé po několika týdnech se cítí téměř spokojeně. Už se těší na pěkně dlouhou sprchu. A na postel. A také na nějakou pěknou knihu.

Dojde ke dveřím do svých komnat, hůlkou si otevře a vejde.

Prudce se zastaví, když si uvědomí, že už v kabinetu někdo stojí. Je k ní otočený zády a upřeně pozoruje z okna bradavické pozemky.

"Pane Malfoyi!" pronese nechápavě příchozí žena. "Máte ještě nějaké otázky k tomu incidentu s vaším synem?"

Lucius se na ni otočí. Pohlédne jí zpříma do očí a tázavě ji osloví: "Eminor?"


A/N: Jako obvykle pro aktuální upozornění na nové kapitoly Vás zvu na své FB stránky ZDE. Komentujte, prosím! Děkuji.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Tera Tera | 29. února 2016 v 13:47 | Reagovat

Skvělé.....
Jen mám jednu výtku a to, že kapitoly nejsou přidávány tak často jak bych si přála (nebo tak jak by si povídka zasloužila).

2 AaauceJeawn AaauceJeawn | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 11:05 | Reagovat

Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward, the rider just leans slightly in such direction, and Segway will follow your movements. It is also easy to turn right or left, since the rider just has to push respectively Segway’s handlebar.

Segway is safe. Anyone over the age of 12 can join our tours, except for pregnant women. Apart from these cathegories, we encorage people of every age to try Segway, because this self-balancing object can really make your experience in Verona much more delightful! In fact, if it is hot, you will enjoy some fresh air and avoid to sweat; if it is cold, you will have the possibility of staying outside the least possible time. It is proved that our 2 hours tours show you what you will see in 6 hours walking!

All the tours start with a little training on how to use Segway, because for us safety is the priority. However, we experienced that it takes just a little practice to master on Segway! There are no required skills and, in particular, no need to be able to bicycle. There will always be a tour leader with you, guiding the whole group, so that you can enjoy the view and the tour of Verona. Audioguides (available in different languages) will provide the information you need to fully comprehend the history and architecture of our main monuments, squares and buildings.

In particular, our 2 hours tour will show you: Piazza Bra, one of the biggest squares in Italy, with the Arena, the famous Roman amphitheatre; we will then take Via Oberdan in order to see Portoni Borsari, one of the ancient entrance of the Roman city; we will firstly explore Piazza Erbe and secondly Piazza Dei Signori, two squares full of symbols and buildings with enchanting beauty, and then see Arche Scaligere. Heading to the Duomo, Verona’s Cathedral, we will pass by Santa Anastasia, next to the Conservatory of music; after that, we will have a break on Ponte Pietra, the bridge with the breathtaking view of the Roman Theatre and San Pietro Castle (and much more). On our way back, we will stop at Juliet’s house, so that you don’t forget to take pictures and write your names on the walls! We will conclude our tour with Castelvecchio, the Scaligeri castle and enjoy its amazing view of Verona.

People who went on tours with us really appreciate our flexibility: we do not have fixed tour’s hours, so we can arrange the time that fits the best. Moreover, we try to adjust the path according to your preferences, spending less time on spots you have already seen and dedicate more on your favourite sights. Read what people say about us on tripadvisor...

So, if you want to make the most out of your time in Verona, contact us or stop by our office!

OFFICE HOURS: Monday to Saturday (only closed on Sunday) from 10 am to 5 pm.

DIRECTIONS: We are located in Piazza Cittadella 11b, very close to Piazza Bra, the main square with the Arena.

From Piazza Bra you can arrive at our office on foot (3 minutes): pass under the arch of the gateway with the big clock (Portoni della Bra) and walk through Corso Porta Nuova for approximately 100

http://segwayverona.com/

3 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:50 | Reagovat

buy ranitidine

4 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 9:05 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

5 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 12:47 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

6 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 18:29 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

7 download download | E-mail | Web | 31. března 2018 v 14:36 | Reagovat

Hello good sait

8 ShaylaIabwo ShaylaIabwo | E-mail | 11. října 2018 v 22:29 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.